יצירתיות

יצירתיות

על השיטה להערכת היצירתיות בכיתה

רמה קלויר

דר' רמה קלוויר עוסקת בתפיסה פדגוגית המכוונת לפיתוח יצירתיות כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה וההוראה כך שיעודד תלמידים להתנסות בחשיבה יצירתית כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה שלהם וכחלק מתכנית הלימודים. הערכת למידה כזו מתבצעת על ידי התמקדות בתוצר של משימת-הביצוע מנקודות מבט שונות מתוך שכבות מידע, שיש בהם עושר של ממצאי הערכה רב ממדיים.