חינוך

חינוך

"איפה הילד?" מה אפשר ללמוד מהחינוך ההוליסטי?

ורד רפאלי

חינוך הוליסטי מבקש לתמוך בהתפתחותו של הלומד כאדם שלם על שלל היכולות והכוחות הגלומים בו. גישה זו מניחה שהידע של האדם הוא פנימי, והיא רואה את הלמידה כתהליך של שינוי ברמות השונות של ההוויה האנושית – אינטלקטואלית, רגשית, אינטואיטיבית, רוחנית, חברתית ופסיכולוגית. תפקיד המורה הוא ליצור את התנאים המאפשרים שינוי אצל הלומד תוך טיפוח המודעות של הלומד לעצמו ולסביבה. גישה זו מדגישה מגוון דרכי ידיעה ונותנת מקום מרכזי להתבוננות בלתי אמצעית בתופעות (למשל, עיסוק באמנות, שהות בטבע ומדיטציה).

בית ספר – מונולוגי או דיאלוגי?

רביב רייכרט

בית הספר מזמן מרחב ציבורי המוציא את הלמידה מהמרחב הפרטי. זהו מרחב דינאמי ומתפתח המבטא את המהות הדיאלוגית המתבטאת בחירות, בשוויון ובאחווה.

בישול חינוכי טיפולי

משכית הודסמן וסמדר בן אשר

הבישול החינוכי טיפולי מאפשר לבטא מגוון היבטים רגשיים, תרבותיים וחברתיים שבו המציאות הפנימית והמציאות החיצונית מחברות בין העולם הרגשי והרוחני של העוסק בו. הבישול הטיפולי חינוכי הוא כפרקטיקה לחיזוק החוסן ולשיפור ההתמודדות באמצעות איזון פנימי בין מרכיבים רגשיים, קוגניטיביים ותקשורתיים של הילד.

אוטיזם

התפתחות בהבנת הלקות על הרצף ההתפתחותי
בדיע אלקשאעלה

המאמר סוקר שינויים שחלו במחקר בהקשר לאוטיזים כלקות על הרצף בהקשר להבנת האתולוגיה דרכי האבחון תאור הסימפטומים, ודרכי התמודדות והטיפול.

חממה חינוכית

דפנה גרנית דגני

החממה החינוכית היא קבוצת לימוד ייחודית המקדמת תהליכי שינוי והתפתחות אצל הפרט באמצעות ריבוי דיאלוגים ומהווה מרחב להתפתחות אישית וליצירת הדיאלוג של הפרט עם עצמו ועם הסביבה החיצונית לו.

אוריינות עברית

מקראות לילדים ונוער ללימוד עברית בעת החדשה המוקדמת
ורד טוהר

מראשית תקופת הדפוס ועוד לפני כן חוברו ספרים שעל עמוד השער שלהם נכתב במפורש שהם מיועדים לילדים ולנוער. הספרים הללו הם גרסאות ראשוניות לספרי הלימוד המודרניים של העת החדשה.

טרנסמדיה וחינוך

ערגה הלר

שילוב טרנסמדיה בחינוך הוא תופעה שהחלה בפיתוח 'רחוב סומסום' וקיים עד עצם היום הזה במערכות שונות, שברובן המכריע הן מערכות מסחריות. מערכת החינוך יכולה לצאת נשכרת משימוש מושכל בטרנסמדיה לצורך פיתוח מיומנויות דיגיטליות ואורייניות, התנהגות משחקית, גישה שיוויונית וטיפוח חשיבה יצירתית וביקורתיות.

חינוך דליברטיבי

שלומית אורין

על מנת להכשיר תלמידים להיות אזרחים מעורבים ותורמים בחברה דמוקרטית, יש חשיבות לתרגלם במיומנות של דליברציה. שיח שוויוני מהווה בסיס לחינוך לחברה שבה לכל אדם באשר הוא, לדעותיו, להשקפותיו ולמעשיו, יש ערך.

חינוך לשלום

חינוך לשלום; היסטוריה, מטרות ודרכי פעולה
נורית בסמן מור

חינוך לשלום הוא פרקטיקה חינוכית. נכללים בה מגוון תכניות ודרכי פעולה שמטרתן לספק ללומדים מיומנויות וערכים שעשויים לתרום ליצירת ציוויליזציה הפועלת להבטחת כל זכויות האדם לכל בני האדם. החינוך לשלום אינו זוכה בישראל לגיבוי ממשלתי, והוא נוכח אך מעט בפרקטיקה של רוב המורים. הנכחת החינוך לשלום בפרקטיקה המעשית חיונית להבטחת הביטחון והיציבות של המדינה.