חדשנות

חדשנות

חדשנות משבשת

מירב אסף

חדשנות משבשת מתארת תהליך בו מוצר חדש, בעל תכונות חלופיות, מביא להתמוטטות של מוצרים קיימים השולטים בשוק. בשנים האחרונות מתגבשות אלטרנטיבות להשכלה הגבוהה שעלולות לשבש גם אותה.