זהות

זהות

זהות היברידית – המיעוט הבדואי ורשת האינטרנט

שירלי דרוקר שטרית

זהות היברידית מתארת תופעה של ריבוי מעגלי זהות לא הומוגנית. אפשר להגדיר את זהותם של הבדואים בנגב כזהות היברידית הכוללת משא ומתן פנימי לשם הגדרה עצמית בין המודרנה למסורת, בין הפרטי והקולקטיבי. האינטרנט יכול לגשר בין קבוצת מיעוט לקבוצת רוב ולסייע להתגבר על פערים תרבותיים, ומן הצד האחר, הוא יכול לסייע לשמר תרבות וזהות של קבוצת מיעוט אתנית.

רב-תרבותיות

נורית בסמן-מור

הגישה הרב-תרבותית רואה בהבדלים בין יחידים ובין קבוצות מקור פוטנציאלי להעצמה וחותרת לכך שזהות היחידים וזהות הקבוצות בחברה יתעצבו באופן דינמי ומתוך התייחסות ל"אחר". לחינוך תפקיד מכריע בטיפוח התפיסה הרב-תרבותית. החינוך נדרש לאזן בין חינוך אזרחי אחיד לחינוך ייחודי לכל קבוצת זהות. חינוך אזרחי דמוקרטי מלמד את הילדים לראות בכל האזרחים, שווים ומסייע להעצים את קבוצות התרבות החיוניות ולשמר את זהותן. חינוך פלורליסטי מטפח ערכים של סובלנות, כבוד וסולידריות ומעודד תהליכים של שיח דיאלוגי.