הערכה

הערכה

הערכה

יהודית זמיר

הערכה היא פעולה המתבצעת רק על פעילויות, תכניות ורעיונות שנחשבים בעלי ערך, במטרה לשמור את הטוב ולהשביח את הטעון שיפור. קיימים סוגים רבים של הערכה כמו מעצבת, מסכמת, פנימית, חיצונית, מכוונת תאוריה, מכוונת ארגון לומד. תכנית ההערכה נבנית עם הלקוחות והמעריכים תוך שהם מנסחים יחד את השאלות בוחרים מודל הערכה מתאים שבעקבותיו מתוכננת תכנית ההערכה, ובה אופן איסוף הנתונים ודרכי ניתוח ופרשנות,
זו היא הערכה דיאלוגית, המושתתת על שיח מתמשך בין לקוחות ההערכה לבין המעריכים.

הערכת תכניות

סיגל חן

הערכת תכניות היא דרך לאיסוף שיטתי של מידע על פעילות כדי להחליט לברר מה השפעתה. בעקבות הערכת ניתן לבחון את השאלות האם התכנית עונה על הצרכים שזוהו, אילו קשיים מתעוררים בכל רכיב של התכנית ומה השפעת התכנית. ההערכה היא תחום דינמי וצומח המלווה את המחקר בקשת רחבה של נושאים.

פוטנציאל קוריקולרי

מרים בן פרץ

הקשר בין תכנית הלמידה ומטרות המתכננים אינו בהכרח קשר ישיר משום שפעילות הוראה יכולה להוליך למגוון תוצאות. לפיכך יש לראות בתוכניות הלמידה פוטנציאל קוריקולרי שיבחן בהתאמה למאפייני התלמידים ונסיבות הלימוד.