הכלה

הכלה

הכלה חינוכית

דיתה פישל

המושג הכלה מתאר פינוי מקום במטרה לאפשר לגוף אחר, נוסף להצטרף לקיים תוך קבלה משתפת המחייבת מעורבות פעילה של שני הצדדים.
הכלה חינוכית מחייבת תהליך מתמשך ומתמיד שבו הארגון, הקהילה, והמדינה בוחנים, מעדכנים ומשפרים בהתמדה את עשייתם במטרה לקדם שוב ושוב אפשרויות שיתוף וקבלת כלל חברי הקהילה תוך הערכת שונותם תוך אכפתיות ואמונה אמתית בכוחם לצאת מהקושי הזמני, להתמודד עמו בהצלחה.