הזרת המוכר

הזרת המוכר

הזרת המוכר

גישה ללמידה מרחיבת משמעות
אמנון גלסנר

הזרת המוכר היא גישה באומנות שניתן לאמץ כפרקטיקה פדגוגית המרחיבה ומעמיקה את משמעות הנלמד, להעשיר את התודעה או לשנותה ולהגדיל את יכולת החשיבה היצירתית בלמידה.