הורות

הורות

הורות טובה דייה

נורית כוכבי והדס לוי

רבים ההורים המתמודדים עם בעיה נפשית. חלקם מתקשה לשלב בין התמודדות זו לבין התמודדות בחיי היום-יום כהורים.
הנחת היסוד בעבודה קבוצתית עם הורים שמתמודדים עם מחלה נפשית גורסת שהורות היא גם זכותם ויכולתם של אנשים נפגעי נפש. אשר זקוקים לתמיכה בהורותם.