הדרה

הדרה

הדרה

ארנון אדלשטיין

מאמרו של פרופ' ארנון אדלשטיין מתמקד במושג ההדרה המכיל בתוכו כל סוג של מניעת השתתפות או לגיטימציה של יחידים שונים תוך השמת תגית ואות קלון על יחיד או על קבוצה בשל תכונה, נטייה או מעשה כלשהו המיוחסים להם. המאמר מציע דרכי התמודדות עם סוגיית ההדרה במערכת החינוכית.