דיוקן

דיוקן

דיוקן בית ספרי

סוגיות אתיות במחקר חינוכי-איכותני
טלמור פרחי

דיוקן בית ספר הנו תיאור בית ספר ממוקד תופעה. זו היא מתודולוגיה אשר נועדה לתאר מסגרות כיתתיות ואינטראקציות בין מורים ותלמידים.
הדיוקן מיועד להציע תמונה עשירה של בית הספר, והוא נבדל מן הפורטרט בכך שהוא מתמקד בשאלות מחקר ספציפיות, תוך הצבת הנחות יסוד ממוקדות בהשערות מוכוונות תאוריה.