דיבור

דיבור

מיומנות הדיבור בציבור

אורי שטרנברג

מיומנות הדיבור בציבור היא בעלת חשיבות רבה למורה, לתלמיד ולבוגר. למרות שמיומנות זו אינה מתפתחת באופן טבעי, היא ניתנת לרכישה ולשיפור על ידי הקנייה מכוונת, המתבססת על הבנה מעמיקה של מרכיבי ומרכיבי המשנה של המיומנות.