דאגה

דאגה

דאגה לאחר (caring)

חוה פרידמן

ה"דאגה לאחר" (caring) היא אתוס חינוכי המעצב את מטרות בית הספר והמקבל ביטוי בתרבות בית הספר בפרקטיקות פדגוגיות וברובד היחסים הבין-אישיים.