בית ספר

בית ספר

בית ספר – מונולוגי או דיאלוגי?

רביב רייכרט

בית הספר מזמן מרחב ציבורי המוציא את הלמידה מהמרחב הפרטי. זהו מרחב דינאמי ומתפתח המבטא את המהות הדיאלוגית המתבטאת בחירות, בשוויון ובאחווה.

בתי ספר מקדמי בריאות

מיכאלה מילוא

בית ספר מקדם בריאות מממש חזון חינוכי, חברתי ובריאותי המשלב תפיסה של הקניית אורחות חיי בריאות כחלק מתכנית הלימודים והתפיסה החינוכית של בית הספר. בתפיסה זו מתקיים גם שילוב הורי בית הספר והמשפחות על מנת להטמיע אורחות חיי בריאות בקהילת בית הספר כולה.

חינוך דליברטיבי

שלומית אורין

על מנת להכשיר תלמידים להיות אזרחים מעורבים ותורמים בחברה דמוקרטית, יש חשיבות לתרגלם במיומנות של דליברציה. שיח שוויוני מהווה בסיס לחינוך לחברה שבה לכל אדם באשר הוא, לדעותיו, להשקפותיו ולמעשיו, יש ערך.