בישול

בישול

בישול חינוכי טיפולי

משכית הודסמן וסמדר בן אשר

הבישול החינוכי טיפולי מאפשר לבטא מגוון היבטים רגשיים, תרבותיים וחברתיים שבו המציאות הפנימית והמציאות החיצונית מחברות בין העולם הרגשי והרוחני של העוסק בו. הבישול הטיפולי חינוכי הוא כפרקטיקה לחיזוק החוסן ולשיפור ההתמודדות באמצעות איזון פנימי בין מרכיבים רגשיים, קוגניטיביים ותקשורתיים של הילד.