אתיקה

אתיקה

אתיקה בארגונים

ציפי גושפנץ

התפקיד העיקרי של המנהיגות לנהל את ערכי הארגון. מנהלים ומורים אחראים לתרגם את העקרונות הערכיים למדיניות חינוכית ולעשותם לחלק מהחוויות היומיומיות של קהיליית בית הספר.

אתיקה רפואית – הזדמנות חינוכית

גילה יעקב

אתיקה מקצועית היא "תפיסה סדורה של האידאל המעשי של ההתנהגות, במסגרת מקצועית. אתיקה רפואית עוסקת בשאלה כיצד ראוי שינהג רופא במקום בו עולות דילמות ערכיות. יחידת לימוד חינוכית מאפשרת ליבון ודיון של דילמות מוסריות המלוות עשייה של רופאים בעידן של טכנולוגיה מואצת, מפגשי השראה עם רופאים, ובוחנת את יישומם תוך פיתוח תשתית לפדגוגיה המטפחת יחס של שוויון, כבוד והוגנות לחלש ולחסר הישע.