אמת נרטיבית

אמת נרטיבית

אמת נרטיבית אל מול אמת היסטורית*

אלדד שידלובסקי

מהי אמת היסטורית ומהי אמת נרטיבית? הידע תלוי בזמן ובתרבות ואפשר לפרשו במגוון דרכים. האתגר העומד בהוראת ההיסטוריה הוא להציג לתלמידים את ריבוי נקודות המבט ההיסטוריות. תוך בחינת הנתונים והעדויות והטלת ספק בהם.