אמפתיה

אמפתיה

האמפתיה

שמרית היימן

האמפתיה היא הכלי המרכזי בה מתפתחת אצל השומע היכולת לדמיין לפרטי פרטים את חווית הזולת כפי שיתכן וגם הוא היה חש כך, לו היה במצבו. אמפתיה אינה וויתור על ערכיך ועמדותיך אלא יצירת חיבור רגשי לעמדת הזולת, תוך הדדיות בלמידת הקשר ביניכם מבלי לוותר על ה"עצמי".