אוריינות

אוריינות

אוריינויות דיגיטליות

מרב אסף

אוריינויות דיגיטליות מוגדרת כיכולתו של אדם לגשת ולפעול במגוון רחב של פעילויות ומקורות באמצעות כלים דיגיטאליים. בסביבה הדיגיטאלית יכולות אלה הנן משאב משמעותי לתלמיד ולכן על מכשירי המורים לעודד קריאה אקטיבית, מטילה ספק והמעודדת פיתוח אוריינות דיגיטלית.

אוריינות עברית

מקראות לילדים ונוער ללימוד עברית בעת החדשה המוקדמת
ורד טוהר

מראשית תקופת הדפוס ועוד לפני כן חוברו ספרים שעל עמוד השער שלהם נכתב במפורש שהם מיועדים לילדים ולנוער. הספרים הללו הם גרסאות ראשוניות לספרי הלימוד המודרניים של העת החדשה.