אוטיזם

אוטיזם

אוטיזם

התפתחות בהבנת הלקות על הרצף ההתפתחותי
בדיע אלקשאעלה

המאמר סוקר שינויים שחלו במחקר בהקשר לאוטיזים כלקות על הרצף בהקשר להבנת האתולוגיה דרכי האבחון תאור הסימפטומים, ודרכי התמודדות והטיפול.