אוטופדגוגראפיה

אוטופדגוגראפיה

אוטופדגוגראפיה

אמנון גלסנר

כתיבה עצמית של חוויות למידה שהכותב מייחס להן משמעות ומהן הוא לומד על גיבוש תפיסותיו בחינוך ועל עשייתו הפדגוגית ולהרחיב ההוראה המשמעותית להם והלמידה המשמעותית לתלמידיהם.