אוטונומיה

אוטונומיה

אוטונומיה התייחסותית

יפה בניה

אוטונומיה התייחסותית היא מושג הכולל פרספקטיבות מגוונות החולקות את האמונה שבני אדם אינם מבודדים אלא הם נתונים בהקשרים חברתיים, וזהותם נבנית ומתעצבת בתוך יחסים ועל ידי מכלול של גורמים חברתיים.

ההנחה הבסיסית היא שאנשים הם יצורים חברתיים המפתחים את הכושר לאוטונומיה דרך אינטראקציה חברתית עם אנשים אחרים בתנאי שקיימים תנאים רגשיים הכרחיים וקיומו של שיח על אחריותו של היחיד ביחס לאחרים שעמם הוא מעורב וביחס להקשרים החברתיים שבתוכם הוא חי.