לוח זמנים מפורט

להורדת קובץ PDF של לוח הזמנים - לחצו כאן
 
לובי בניין מרכזי
10:00-9:30 התכנסות והרשמה
 
אולם 203
10:30-10:00 מושב פתיחה: ברכות
   
11:30-10:30 הרצאה
 
אתגר הרב תרבותיות: בין היבדלות לפתיחות
אבי שגיא
המחלקה לפילוסופיה, ראש התכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן; עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן, ירושלים
   
11:45-11:30 הפסקה
   
13:15-11:45 מושבים מקבילים
 
חדר 1112 מושב הרצאות קצרות:  רב תרבותיות בהקשר של מדינת ישראל ובעיותיה הייחודיות                                     יו"ר המושב: אמנון גלסנר
  עליאן אלקרינאוי ההשפעה הפסיכו חברתית של אלימות פוליטית על מתבגרים פלשתינאים ויהודים
נעמי שמואל מסורות החינוך של יהודי אתיופיה: דינאמיקות של המשכיות ושינוי
מוחמד סואעד חינוך, זהות ואידיאולוגיה: התנועה האסלאמית והחינוך הדתי מוסלמי בישראל
חנה קהת רב תרבותיות ומעמדן של נשים ובנות חרדיות במדינת ישראל.
   
חדר 1111 מושב הרצאות קצרות: הוראה והכשרה להוראה                                     יו"ר המושב: עומר מזעאל
  דליה מרקוביץ הפרופסיונאלי, הממלכתי והפוליטי סטודנטים יהודים לחינוך ולהוראה בקורס להכרת ה"אחר"
  יערית בוקק כהן, ניצה דוידוביץ רב תרבותיות בישראל והשתלבותם המוצלחת של מרצים ילידי חו"ל באקדמיה: מדוע הם מצליחים בישראל ונכשלים בחו"ל?
  רונדה סופר, מעיין נקש, אורנה נגר יישום אסטרטגיות להגברת הכשירות התרבותית בהכשרת פרחי הוראה ומורים (ההרצאה תתקיים בשפה האנגלית)
  רבקה הופמן פיתוח מיומנויות מורים ברגישות בין תרבותית.
  רוידה אבו ראס חינוך רב תרבותי בהכשרת מורים
   
חדר 1119 מושב הרצאות קצרות: מערכת חינוך רב תרבותית                                     יו"ר המושב: פכרי בסול
  אורנה שץ אופנהיימר מהצפון אל הדרום - מעבר בין תרבותי
  איריס אלקחר פרויקטים סביבתיים רב-תרבותיים לבני נוער יהודים ובדואים בגליל: אתגרים ודרכי התמודדות
  אנה ברברה המנהיגות החינוכית בהקשר תרבותי בעידן הגלובליזציה
  שרה האופטמן, שרה זמיר, רחל טל היבטים רב תרבותיים של האוריינות התלת לשונית: ערבית, עברית ואנגלית, בקרב תלמידי תיכון בדווים בנגב בישראל
  אילנה שפייזרמן האם תפיסת הדמיון עלולה לפגוע ביכולת לראות את צורכי האחר? המקרה של מדיניות קליטת תלמידים עולים מברה"מ לשעבר במערכת החינוך
   
חדר 1114 מושב הרצאות קצרות: גישות לרב תרבותיות ומאפייניהן                                     יו"ר המושב: נורית נתן
  אריה קיזל האתגר החינוכי הרב תרבותי של הנרטיב המזרחי החדש
  רות גריבה, טל סיוון, תמר הגר, תופאחה סאבא, נאוה שי, שמואל שמאי רב תרבותיות בצל הקונפליקט: עמדות של סטודנטים יהודים וערבים לגבי רב תרבותיות במכללת תל-חי
  חן ברם האומנם רב תרבותיות? "מדיניות ייחודית" כלפי קבוצות תרבותיות וביטוייה בחינוך.
  אריק שגב חינוך מוסרי בחברות ליבראליות-פתוחות – גישת מקינטייר.
  תמי של הפילוסופיה כגשר רב-תרבותי בין אכפתיות שבטית לכוללנית
   
חדר 1019 מושב שולחן עגול: אקדמיה רב תרבותית: התכנית לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון בנגב                                     יו"ר המושב: שפרה שגיא
  שושנה שטיינברג, אמנון גלסנר, אביעד טור סיני, שולמית פישר-אינציגר, נידאא חורי, מועין פחראלדין, עמרי גפן, אורנה בראון-לבינסון
   
חדר 1115 מושב סימפוזיון: האם הצורך באוטונומיה הוא אוניברסאלי? תיאורית ההכוונה העצמית בראי השדה: ממצאי מחקרים והתערבות חינוכית וייעוצית בחברה בדואית-מסורתית מושב יוזמות ופרוייקטים                                     יו"ר המושב: חיה קפלן
  חיה קפלן הצגת תיאורית ההכוונה העצמית והמושגים המרכזיים של תיאוריה זו
  שושי קרן, אבי עשור השפעת תמיכה הורית בטמפרמנט, כמרכיב אחד של הצורך באוטונומיה, על מוטיבציה פנימית של מתבגרים יהודים ובדואים.
  חיה קפלן האם הוראה תומכת אוטונומיה חשובה לתלמידים בדואים? בחינת הקשרים בין תמיכה ודיכוי אוטונומיה ובין חווית למידה אופטימאלית בקרב תלמידים בדואים, השייכים לחברה קולקטיביסטית-מסורתית.
  חאלד אלסייד, אמנון גלסנר, אקרמה אבו ריא תוכנית שיאי"ם לטיפוח הכוונה עצמית, מצוינות ומנהיגות, בדגש על "קהילה חוקרת קהילה".
   
חדר 1110 מושב הרצאות קצרות: יוזמות ופרוייקטים יו"ר המושב: דינה שקולניק
  רות בר סיני דיאלוג רב תרבותי של פרחי הוראה יהודים וערבים לצד וביחד עם פרחי הוראה ממדינות אחרות
  עינת משעל ניצן תאטרון פלייבק במפגש רב תרבותי
  דלית אביגד בית ספר כדורי – ממרחב מרובה תרבויות למרחב רב תרבותי
צפריר גודלברג "כולם יודעים שזה היה ככה": זהות, זיכרון ופרקטיקות דיסציפלינריות בלימוד סוגיה היסטורית טעונה בהקשר רב תרבותי
  ליפשיץ חן, בן ברוך שירה, קפלן-צוברי נעמי קידום מצוינות בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה בישראל
  עליזה יהב, מנאל יזבק התייחסות לגיוון: תיאוריה ומעשה בקורס משותף במכללות לחינוך דוד ילין וסכנין
  עומרי גפן תהליכי דיאלוג בערים מעורבות בישראל
   
14:00-13:15 הפסקת צהריים ומושב פוסטרים – חדרים 1011, 1012
   
אולם 203
15:00-14:00 הרצאה
 
נשים בדואיות בנגב בדרך אל ההשכלה והשיבה הביתה: חסמים ודרכי התמודדות
סראב אבורביעה-קווידר
המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאוושטיין, אוניברסיטת בן גוריון
   
15:15-15:00 הפסקה
   
16:45-15:15 מושבים מקבילים
   
חדר 1112 מושב הרצאות קצרות: רב תרבותיות בהקשר של מדינת ישראל ובעיותיה הייחודיות                                     יו"ר המושב: עליאן אלקרינאוי
  לאה אונגר, ריטה סבר, מרים רוזנטל שלוש שקיות צ'יפס גדולות אימהות עולות מאתיופיה ומעורבותן בחינוך ילדיהן בגן הילדים הישראלי
  חנסאא דיאב, יהודה בר שלום דיאדה במים סוערים: יחסי חברות זוגית (של ערבים ויהודים) בעולם משברי ומשתנה
  רחל קרופ תרבות הפנאי של ילדים בדואים מהנגב
  בהאא זועבי ההשפעה הישירה והבלתי ישירה של השתתפות ילדים יהודים וערבים במועדוני כדורגל דו-לאומיים על עמדות ותפיסות קרוביהם וחבריהם כלפי הצד השני
   
חדר 1114 מושב הרצאות קצרות: הוראה והכשרה להוראה                                     יו"ר המושב: אסמא גנאים
  מרים שילדקראוט, מועין פחראלדין שינויים בתפיסה הסטריאוטיפית בקרב משתתפי פרויקט דו-קיום בעקבות יישום שיטת SAME
  רוידה אבו ראס חינוך רב תרבותי: התחשבות בשוליים
  ניר רסיסי לקראת תכנית לימודים בינתחומית לקונפליקטים מבוססי תרבות
  יהודית הדרי כניסה של פרחי הוראה מתרבות אחת לבית הספר מאמנים של תרבות אחרת
   
חדר 1119 מושב הרצאות קצרות: מקומה של זהות אישית בתוך קולקטיב                                     יו"ר המושב: קוסאי חאג' יחיה
  ענת כורם דרכים להתמודדות חברתית בקרב מתבגרים עולים: השלכות חינוכיות
  סועד אבורוכון הזהות הדרוזית בחברה הישראלית: עדויות מתוך חיי המתבגרים
  אינס דיאב, גיל דנזנגר השפעת החשיפה היומית של ילדים יהודים וערבים הלומדים במסגרת אינטגרטיבית- (בתי ספר דו לשוניים) על דפוסי החשיבה בנושא קטגוריות חברתיות לעומת ילדים הלומדים במסגרת נפרדת
  דורית טובין, אבי אוחיון התבדלות מול הידמות – אוטונומיה ושייכות קבוצתית בכיתת בית ספר יסודי
  דורית הדר שובל דיאלוג פנימי בין מרכיבי זהות השפעת הקונפליקט הישראלי – פלשתינאי על תהליכי הבניית הזהות, כפי שבאה לידי ביטוי בסיפורים של יהודיות ופלשתינאיות אזרחיות ישראל, על מלחמת לבנון השנייה
   
חדר 1110 מושב הרצאות קצרות: רב תרבותיות ומגדר                                     יו"ר המושב: אילנה פאול בנימין
  ליוש בלה פריחה והתפתחות בצל פיקוח ומגבלות על השכלה ולימודי נשים בחברה החרדית
  מירי לוין, עביר גאנם ריקוד הזהויות: הבניית זהות בקרב פלסטינאיות אזרחיות ישראל שלמדו בבתי ספר יהודיים
  אתי גלעד, שוש מילאת מבט רב-תרבותי על גברים בהוראה – "בודדים בחדר מורות" ?!
  סמדר בן אשר, וויאסם מרעי אנא אום.. انا ام ... (אני אימא של..) - עבודה קבוצתית עם סבתות בדואיות המטפלות בנכדיהן
רחל גלי צינמון, האלה חבאיב, מרגלית זיו גיבורות בעל כורחן: משמעות לימודים ועבודה בקרב סטודנטיות ישראליות ערביות לגיל הרך
   
חדר 1115 מושב סימפוזיון: יחסים בין מוסלמים לבין נוצרים בישראל                                     יו"ר המושב: שפרה שגיא
  עדי מאנע נרטיבים היסטוריים ותהליכי תירבות (אקולטורציה) בין קבוצות מיעוט: מוסלמים ונוצרים פלסטינים אזרחי ישראל
  ענאן סרור תפיסת נרטיבים היסטוריים כחלק מחקר יחסים בין קבוצות: היחסים בין מוסלמים ונוצרים פלסטיניים בישראל כדוגמה
  יחיא חג'אזי רמת דתיות, תחושת קוהרנטיות קהילתית ונכונות למגע: מוסלמים ונוצרים פלסטינים, אזרחי ישראל
  מג'לי-כנאנה סירין הקשר בין מצב סוציו-אקונומי לבין תהליכי האקולטורציה ואסטרטגיות זהות בקרב מוסלמים ונוצרים פלסטינים אזרחי ישראל
   
חדר 1111 מושב הרצאות קצרות: מעורבות המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בתכניות לקידום ילדים יוצאי אתיופיה                                     יו"ר המושב: ריקי ברוכובסקי-חדד
  ריקי ברוכובסקי-חדד                                     הצגת התכניות ועקרונות הפעולה
  עדית שר פיתוח שפה בגן הילדים באמצעות טקסטים מחורזים
  ליאורה פוס-גלוסקא קידום ילדים יוצאי אתיופיה בבית ספר "גבים"
  אתי כהן צמצום פערים בין תלמידי העדה האתיופית לבין עמיתיהם בהבנת הנקרא
  חיה קפלן, דיתה פישל, אתי כהן מעורבות חברתית ותחושת השייכות של תלמידים יוצאי העדה האתיופית בעיני עצמם ובעיני מוריהם- מחקר מעקב
   
חדר 1019 מושב הרצאות קצרות: יוזמות ופרוייקטים                                     יו"ר המושב: מירי שיינפלד
  אסתר קלניצקי, אורנה שץ-אופנהיימר, דינה לרון, לילך לב ארי, רנה ברנר, מיכל אגרסון ליסון, נעמי שמואל אתגרים ודילמות בתוכניות ההכשרה למורים יוצאי אתיופיה
  שלומית תמרי ז'אן ז'אק רוסו במבחן החינוך הסביבתי והחינוך לדיאלוג בין תרבותי
  סיימון ליצ'מן, ריבנה מילר דמיון ושוני בשימוש ברב תרבותיות בתכניות לדו קיום
  עדינה הופנונג אסולין מודל לקורס בנושא "הגירה ורב תרבותיות
  דינה שקולניק אימון לפיתוח זהות אוטונומית וסובלנית בחברה רב תרבותית
  ליאור סלומונוביץ, נועה אבני, גלעד רביד מחקר פעולה- בניית קהילת מעשה רב תרבותית מתוקשבת למורים במקצוע מדעים
   
אולם 203 סרטים
  אורי רוזנווקס מציג: ארבעה סיפורים מהנגב ודיון עם הבמאים הצעירים לאתר הסרט - לחצו כאן
   
17:00-16:45 הפסקה
   
אולם 203
17:45-17:00 סימפוזיון מקוון
 
 
"מתקוונים" לרב תרבותיות
אסמאא נ. גנאיים, מירי שיינפלד, איילין חוטר
המרכז לטכנולוגיה ורב תרבותיות, מכון מופ"ת