כתיבה יצירתית

כתיבה יצירתית  أقلام واعدة

גיליון כתיבה יצירתית, הוא פרי כתיבתם של תלמידים מבתי"ס עמיתים שהסטודנטים של מכללת קיי מתנסים בהם.
המדריכים הפדגוגים של השפה הערבית ליוו את הפרויקט בשיתוף עם המורים ורכזי השפה הערבית בבתי"ס אלו.