כתבי עת העוסקים בהערכה ומדידה

באינדקס זה ניתן למצוא כתבי עת העוסקים בהערכה ומדידה
למידע על כתב העת המבוקש יש ללחוץ על הקישור המתאים מצד שמאל
 
 
כתבי עת העוסקים בהערכה ומדידה במערכת החינוך קישור
   
Assessment in Education: Principles, Policy & Practice
The official journal of the International Association for Educational Assessment - IAEA
כתב העת מספק נתונים בשדה ההערכה.  זהו כתב-עת בינלאומי המעודד תרומה למחקר ממגוון רחב של מערכות הערכה ותרבויות הערכה.  מטרתו לחקור את המשותף ואת השונה במדיניות ובמעשה.
   
EPAA/AAPE -  education policy analysis archives A  peer-reviewed, independent, open-access, multilingual journal
כתב העת מתמקד במפגש של חינוך ונושאי מדיניות.  זהו כתב-עת רב-תחומי, בינלאומי, האפשר גישה חופשית, במגוון שפות.  כתב העת פונה לחוקרים, אנשי מקצוע, קובעי מדיניות ואנליסטים בתחום הפיתוח העוסקים במדיניות בחינוך.
   
Educational and Psychological Measurement - SAGE journals online
כתב העת מפרסם עבודות ומחקרים מכל הדיסציפלינות האקדמיות העוסקות בלמידת תיאוריה של הערכה, בעיות בהערכה ונושאים הקשורים בהערכה.
   
EEPA - Educational Evaluation and Policy Analysis - American Educational Research Association
רבעון המפרסם מאמרים העוסקים בתיאוריות, מתודולוגיות ונושאי מדיניות ומכוון לאלו העוסקים בניתוחי מדיניות בחינוך, הערכה וקבלת החלטות.  EEPA הנו כתב-עת רב-תחומי העוסק במדיניות ומקבל מחקרים ממגוון דיסציפלינות, אוריינטציות תיאורתיות ומתודולוגיות.
   
NCME - Educational Measurement: Issues and Practice
כתב העת מפרסם מאמרים המאירים נושאים העוסקים במדידה בחינוך ומיידעים אודות פרקטיקות במדידה בחינוך.  כתב העת מכוון לאנשי מקצוע ולאלו המשתמשים במבחנים וכולל מידע אודות פרקטיקות ובחינות מוכחות, חדשות העשויות לעניין את קהילת אנשי המקצוע העוסקים במדידה חינוכית, וכן חדשות ארגוניות של המועצה הלאומית למדידה בחינוך ( the National Council on Measurement in Education).
   
Educational Research & Evaluation - An International Journal on Theory and Practice
כתב-עת בינלאומי, השוואתי ורב-תחומי המפרסם מאמרים אקדמים שפיטים העוסקים במחקר בעל רלוונטיות כלל עולמית בפרקטיקות חינוכיות.  מטרת כתב-העת היא להרחיב את ההבנה אודות למידה בגן, בביה"ס היסודי, בעל-יסודי, במכללות, באוניברסיטאות ובחינוך מבוגרים.  כמו כן כתב-העת מבקש לתרום לשיפור תהליכים ותוצאות בחינוך. 
   
International Journal for the Scholarship of Teaching & Learning - the Center for Excellence in Teaching at Georgia Southern University
כתב-עת אלקטרוני בינלאומי ושפיט, המפורסם פעמיים בשנה.  כתב-העת מפרסם מאמרים, חיבורים ודיונים בנושאי מלגות הוראה ולמידה.
   
JEM - Journal of Educational Measurement
כתב-עת המפרסם מחקרי מדידה מקוריים, מספק סקירות על פרסומים בתחום המדידה, ומדווח על אפליקציות מדידה חדשניות.  כתב העת פונה לאלו המתעניינם בפרקטיקות של מדידה בשדה, כמו גם לאלו העוסקים בתיאוריות מדידה. 
   
Journal of Personnel Evaluation in Education
כתב-עת המפרסם מחקרים ונקודות מבט יישומיות בנושאים עכשוויים בתחום הערכת ביצועים של מורים ומינהלה.  הוא מספק פורום לאנשי מקצוע מובילים לשם דיון וניתוח בנושאים מכריעים ליישום תכניות הערכה אפקטיביות של סגלי הוראה ומינהל חינוכי.
   
JPA - Journal of Psychoeducational Assessment
כתב העת מספק מידע פסיכולוגי עדכני הנוגע לפרקטיקות ואינסטרומנטציות מדידה פסיכולוגיות וחינוכיות.  בכתב העת מתפרסמים מחקרים העוסקים במדידה, ניירות עמדה ותיאוריות, יישומים פרקטיים וסקרים של ספרים ומבחנים.  כתב העת פונה למומחי מדידה, לפסיכולוגים בית-ספריים וקליניים, מאבחנים חינוכיים, מחנכים בחינוך המיוחד, מדריכים באוניברסיטאות ולבעלי מקצועות קרובים לנושאים אלו.
   
JTLA - The Journal of Technology, Learning and Assessment
כתב-עת אלקטרוני שפיט העוסק בהערכה ולמידה של טכנולוגיות מבוססות מחשב.
   
Performance Evaluation
   
PARE - Practical Assessment, Research & Evaluation
בכתב העת מתפרסמים מאמרים ומחקרים העוסקים בנושאים ובפרקטיקות מתודולוגיות.  כתב העת מכוון לסייע לחברי הקהילה להישאר מעודכנים במתודות אפקטיביות ובהתפתחויות מחקריות ממגוון סביבות.
   
Studies in Educational Evaluation
בכתב העת מתפרסמים דו"חות מקוריים של מחקרי הערכה, ובכלל זה: מחקרי הערכה אמפיריים המייצגים פרקטיקות הערכה במערכות חינוך ברחבי העולם; חשיבה תיאורטית ומחקרים אמפיריים המתייחסים לנושאים המערבים הערכה בחינוך ועוד.
   
   
כתבי עת העוסקים במחקר והערכה בהשכלה הגבוהה
 
AAHEA Bulletin - American Association for Higher Education
   
Academe: Magazine of the AAUP - American Association of University Professors
כתב-עת המכיל חדשות בתחום ההשכלה הגבוהה, חדשות, דעות, נושאים פורמליים של הארגון, סקירות ספרים, טורים קבועים, מאמרים, ואת הסקר השנתי של AAUP.
   
  ASHE - Higher Education Report series
כל אחד מהמאמרים המפורסמים בסדרה הנו ניתוח מקיף של בעיה קשה בהשכלה הגבוהה, המבוסס על מחקר מעמיק של ספרות רלוונטית ונסיונות מוסדיים. 
   
Assessment Update
כתב-עת העוסק בכיסוי ההתפתחויות האחרונות בתחום ההערכה בהשכלה הגבוהה.  כתב העת מציע מידע מעודכן ועצות מעשיות בנוגע לניהול הערכה במגוון תחומים ובכללם: למידת סטודנטים ותוצאות, הדרכת פקולטה, תכניות לימודים אקדמיות, שירותים לסטודנטים ומבט כללי על תפקוד מוסדי.
   
Assessment & Evaluation in Higher Education
כתב-עת בינלאומי המפרסם עבודות ודו"חות בכל ההיבטים של מדידה והערכה בהשכלה הגבוהה.  מטרתו לקדם את ההבנה בפרקטיקות ובתהליכים של מדידה והערכה, ובמיוחד את התרומה של אלו לתהליכי למידה של הסטודנט ולפיתוח קורסים, סגל ומוסדות להשכלה גבוהה.
   
Change Magazine
כתב-עת העוסק בנושאים עכשוויים בחינוך הגבוה.  מכוון להמריץ וליידע את אנשי המקצוע במכללות, באוניברסיטאות, בתאגידים, בממשל ובמקומות אחרים.  כתב העת מאיר טרנדים, מספק נקודות מבט חדשות ורעיונות חדשניים ומנתח השפעות של תכניות חינוכיות, מדיניות בחינוך ופרקטיקות בחינוך.
   
College Student Journal
כתב-עת אקדמי המציג מחקרים ועבודות תיאורטיות בנושאים המשפיעים על סטודנטים במכללות.  כולל מאמרים על ערכים, גישות, דעות ולמידה המשפיעים על תחומים של סטודנטים לתואר ראשון, סטודנטים בוגרים ובתי-ספר מקצועיים.
   
College Teaching
כתב-עת בין-תחומי המתמקד בדרכים בהן מורים יכולים להביא לשיפור הלמידה בקרב התלמידים.  כל גיליון כולל רעיונות מעשיים ואסטרטגיות חדשות להצלחת ההוראה.  ניתן למצוא מאמרים על מחקרי כיתה, מדידת והערכת תלמידים, מגוון, הוראה ממוקדת תלמיד, ושקיפות ומתון דין וחשבון בתוך האקדמיה. 
   
Creative College Teaching Journal
כתב-עת המתקמד בהוראה ולמידה.  כל גיליון  מתמקד בנושא כללי אחד.
   
Educational Research Quarterly articles
כתב-עת המתמקד בהערכה ומדידה בחינוך
   
Higher Education
   
Higher Education Abstracts
   
Innovative Higher Education
כתב-עת אקדמי העוסק בחדשנות בהשכלה הגבוהה.  מתמקד בהשפעות של פעולות ותכניות חדשניות על ההוראה ועל הסטודנטים.  פונה לסגל האקדמי ולאנשי מינהל בקהילה האקדמית.
   
International Journal for the Scholarship of Teaching & Learning
כתב-עת בינלאומי המתפרסם פעמיים בשנה על-ידי המרכז להצטיינות בהוראה באוניברסיטת דרום ג'ורג'יה.  בכתב העת מתפרסמים מאמרים, דו"חות ודיונים בנושאי הוראה ולמידה והשפעותיהן בחינוך להשכלה גבוהה כיום.
   
JCSD - Journal of College Student Development
כתב-עת המתפרסם שש פעמים בשנה והנו כתב העת הרשמי של ה- American College Personnel Association .  כתב העת עוסק במחקר אודות סטודנטים ויחסי סטודנטים במכללות.
   
The Journal of Educational Research
כתב-עת העוסק בלמידת המגמות האחרונות, בבחינת תהליכים חדשים, הערכה של פרקטיקות מסורתיות ובשחזור מחקרים קודמים לצורך תיקוף.  כתב העת פונה למורים, יועצים, מפקחים, אנשי מנהלה, כותבי תכניות ולחוקרים בתחום החינוך.  גליונות מיוחדים בוחנים לעומק נושאים מיוחדים בחינוך. נושאים אחרונים כללו מתודולוגיה, מוטיבציה ואוריינות.
   
The Journal on Excellence in College Teaching - Miami University
כתב-עת אקדמי המשמש כפורום כתוב לדיון לאנשי אקדמי ועוסק בכל הנושאים המשפיעים על הוראה ולמידה.  כת העת מספק את ההזדמנות לשתף בפדגוגיות מוכחות וחדשניות ובחשיבה אודות הוראה.
   
JGE - The Journal of General Education
כתב-עת המיועד למוסדות להשכלה גבוהה, לאנשי מנהלה ולקובעי מדיניות.  משמש כפורום מקצועי לדיון בנושאים כלליים בחינוך היום.  כתב העת עוסק בנושאי חינוך הקשורים למכללות קהילתיות, מכללות ארבע-שנתיות, אוניברסיטאות ומערכות ארציות.  כתב העת מכיל מאמרים העוסקים בחינוך, שיטות הוראה והערכה חדשניות, תיאור של תכניות חינוכיות מצטיינות, חקר מקרים של פיתוח תוכניות לימודים מצליחות, וסקירות ספרות.
   
The Journal of Higher Education
כתב-עת אקדמי על מוסדות להשכלה גבוהה.  המאמרים המתפרסמים בו משלבים שיטות דיסציפלינריות עם בחינה ביקורתית לשם חקירת נושאים משמעותיים למוסדות, לאנשי מנהלה ולמנהלי תכניות.
   
Research in Higher Education
כתב-עת אקדמי המכוון לאלו העוסקים בתפקוד מוסדות להשכלה גבוהה, ובכלל זה מכללות דו-שנתיות וארבע-שנתיות, אוניברסיטאות ובתי-ספר מקצועיים.  כתב העת מכיל מאמרים ומחקרים אשר בד"כ, אם כי לא רק, שמים דגש על מחקרים אמפיריים של מכללות ואוניברסיטאות.
   
RER - Review of Educational Research
רבעון המפרסם סקירות ספרות משמעותיות ואינטגרטיביות בנושאי חינוך.  סקירות שכאלו עשויות לכלול המשגה, פרשנות וסינתזה של ספרות ועבודות אקדמיות בטווח רחב הרלוונטי לחינוך ולמחקר בחינוך.  כתב העת מפרסם מחקרים רלוונטיים לחינוך מכל הדיסציפלינות, כגון פסיכולוגיה, סוציולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה, מדעי המדינה, כלכלכה, מדעי המחשב, סטטיסטיקה, אנתרופולוגיה וביולוגיה.
   
The Review of Higher Education
כתב העת הרשמי של ASHE -  Association for the Study of Higher Education.  כתב העת מספק פורום לדיון בנושאים המשפיעים על ההשכלה הגבוהה ומקדם את המחקר בנושאים הקשורים למכללות ולאוניברסיטאות  באמצעות פרסום מאמרים, מחקרים, סקירות וממצאי מחקר.
   
RRE - Review of Research in Education
שנתון המספק סקירה וניתוח תאורי של נושאים נבחרים הרלוונטיים לספרות המחקר בנושאי חינוך.  
   
Studies in Higher Education
כתב-עת המפרסם מאמרים העוסקים בכל ההיבטים של השכלה גבוהה, מפרספקטיבות ומדיסציפלינות שונות.
   
TCR - Teachers College Record
כתב-עת אקדמי העוסק בכל תחומי החינוך.  מאמרים עיקריים כוללים מחקר, ניתוח ופרשנות המכסים טווח רחב בחינוך בן זמננו, במדיניות בחינוך, ובהיסטוריה של החינוך.  כמו כן מכיל כתב העת סקירות של ספרים חדשים בתחום. כתב העת מקפיד לעדכן את קוראיו אודות מחקרי חינוך ברחבי העולם, הן בתוך הכיתה והן מחוצה לה.
   
Teaching in Higher Education
כתב-עת בינלאומי העוסק בתפקידי ההוראה, הלמידה ותכניות הלימודים בהשכלה הגבוהה.
   
The Chronicle of Higher Education
כתב-עת המפרסם חדשות, ניתוחים ופרשנויות אודות אוניברסיטאות ומכללות בארה"ב ומחוצה לה.
   
The Teaching Professor
כתב-עת מבוסס מחקר העוסק בשיפור למידה אצל סטודנים, פיתוח פתרונות יצירתיים לאתגרי הוראה, מחקר פדגוגי עכשווי במגוון דיסציפלינות אקדמיות.
   
Times Higher Education Supplement
   
Women in Higher Education
כתב עת חודשי הכולל 12 עד 20 מאמרים עיקריים אודות נושאים המשפיעים על נשים בקמפוס, ועוד כ-15 ידיעות חדשות קצרות יותר בנושאים אלו.
 
 
כתבי עת העוסקים בתכניות לימודים
 
Curriculum and Teaching
כתב-עת בינלאומי, שפיט, המפרסם מאמרים מקוריים אשר עוסקים בנושאים עיקריים בתיאוריה ובמעשה של תכניות לימודים.  כתב העת עושה שימוש באיזון ובפרספקטיבה השוואתית בהתייחסו לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, הערכתן, מודלים של תכניות לימודים, מחקרים השוואתיים על תכניות לימודים, חדשנות ומדיניות, תכנון ומינהל חינוכי.
   
Curriculum Inquiry
כתב-עת המוקדש לעיסוק בהערכה ובתיאוריה של פיתוח מחקרים בחינוך.  בכתב העת מתפרסמים מאמרים ממגוון דיסציפלינות מרחבי העולם, העוסקים בנושאים חשובים, במגמות ובבעיות בחינוך.  כל גיליון כולל גם כיסוי נושאים כגון פיתוח תכניות לימודים, מדיניות בחינוך והכשרת מורים.
   
The Curriculum Journal
כתב-עת המספק פורום לדיון ולפרסום מחקרים אודות מבנים של תכניות לימודים, ארגון ופיתו בחינוך היסודי והעל-יסודי ובחינוך המשך.  כתב העת פונה למורים ולמנהלים, ליועצים ולאנשי אקדמיה.  מתפרסמים בו מאמרים על תכניות לימודים, שילוב תכניות לימודים, דרישות מדידה והערכה, וגישות חדשות להוראה וללמידה.
   
ACSA - Curriculum Perspectives
רבעון של האגודה -  Australian Curriculum Studies Association