כלים להערכת ההוראה

 
כל הכלים המופיעים בדף זה, פותחו על-ידי דבורה פרץ ומירב אסף.
 
המצגת שהוצגה ביום ההיערכות 7/10/2008
 
הערכת ההוראה - שאלון סטודנטים 
שאלון לסטודנטים
שאלון מקביל למרצה
תבנית EXCEL לקידוד השאלון
שאלות נוספות לסדנת התנסות, להתנסות ולקורס מתוקשב
שאלון מקוצר לסטודנטים
תבנית EXCEL לקידוד השאלון המקוצר
 
 
הערכת ההוראה - הערכה עצמית 
היגדים מכוונים לפיתוח קורס
שאלות פתוחות לתכנון קורס
שאלות פתוחות לרפלקציה על קורס
 
טבלה לליווי קורס
         דוגמה לטבלה לליווי קורס - שלב תכנון
 טבלה למיפוי קורס
     דוגמה לטבלה למיפוי קורס
 
 
הערכת ההוראה - הערכה עמיתים 
שאלות מכוונות לתצפית עמיתים