תכנית המצוינים 2013

חניכות וחונכות בקידום מצוינות בלימודי ערבית מדוברת לתלמידי תיכון

תכנית המצוינים של מכללת קיי בשיתוף תיכון מקיף עומר פיתחו תכנית להעמקת השליטה בשפה הערבית המדוברת בדיאלקט הבדווי.

בתוכנית זו פרחי הוראה מתוכנית המצוינים מהמגזר הבדווי פגשו את תלמידי החטיבה העליונה (תלמידי כיתה יב') ולימדו אותם ערבית מדוברת בדיאלקט הבדואי בקבוצות קטנות בליווי מורה מאמנת לקראת בחינת הבגרות בעל פה בערבית מדוברת.

פרויקט זה איפשר לתלמידים להכיר ולחוות את השפה הדבורה בלהג הבדווי ולהתנסות בחוויה ייחודית ואוטנטית של דיבור. במקביל פרחי הוראה מהמגזר הבדואי חוו בדרך בלתי אמצעית את הנוער הישראלי-יהודי והתנסו בשיטת הלימוד הפרטנית כחונכים לתלמידי תיכון. לאחרונה התקיימה בחינת הבגרות בערבית המדוברת והציון המשוקלל הכיתתי הינו 93.

ממשובים שנערכו בקרב התלמידים והסטודנטים עולה ששילובם של פרחי ההוראה מצטיינים מהמגזר הבדואי מזמן קשר בלתי אמצעי בין התלמידים והסטודנטים ומאפשר שיתוף פעולה על בסיס הכרה הדדית של השפה ומהווה דרך ייחודית "לקירוב לבבות " בין התלמידים היהודים ופרחי ההוראה הבדואים.