ערבית עם ניב בדואי לתלמידים יהודים

ערבית עם ניב בדואי לתלמידים יהודים

סטודנטים בדואים להוראה מלמדים תלמידים הלומדים ערבית בתיכון בעומר

מאת; ד"ר ורד יפלח-וישקרמן*

קו לחינוך, גיליון 640

במסגרת תכנית רג"ב (ראש גדול בהוראה), להכשרת סטודנטים מצטיינים להוראה במכללת קיי, פותחה יוזמה שעיקרה הוראת ערבית מדוברת לתלמידי תיכון יהודים. במסגרת היוזמה מלמדים סטודנטים וסטודנטיות בדואים, מתכנית רג"ב, ערבית מדוברת בניב בדואי למבחן הבגרות בערבית. הסטודנטים מלמדים קבוצה של תלמידי כיתה י"ב בתיכון מקיף עומר. שילובם של סטודנטים מצטיינים מהמגזר הבדואי בהתנסות בהוראה בבתי ספר יהודים במחוז דרום, מזמן קשר בלתי אמצעי בין הסטודנטים לבין התלמידים. פיתוח מודל ההתנסות הייחודי מאפשר לקיים חונכות רב תרבותית, בה סטודנט להוראה בדואי משמש הן כחונך (לתלמידי התיכון) והן כחניך (של המורה המאמנת) במסגרת הוראה בבית ספר יהודי. זוהי חונכות מצמיחה המפתחת גשר של הבנה והכלה בין שני המגזרים. קשר זה מקדם דיאלוג על בסיס הכרת השפה, החברה והתרבות הערבית.

ממעקב אחר הפרויקט נמצא, כי הן התלמידים והן הסטודנטים החונכים דיווחו על האופי המתגמל של החונכות: הצלחות התלמידים במבחן הבגרות, צמיחתם הלימודית והאישיותית הן של התלמידים והן של הסטודנטיות משמש כמקור לסיפוק ולחיזוק תחושת הערך-העצמי. החונכות התבררה כתהליך דו-כיווני המאפשר צמיחה לכל המשתתפים בתהליך: התלמידים, הסטודנטים והמורה המאמנת. מהממצאים ניתן לראות, שהסטודנטים חשו כבוד כלפיהם, ולא חששו להתנסות במגזר היהודי. שיטת העבודה בקבוצות קטנות קידמה פדגוגיות רלוונטיות. לתלמידים הייתה חוויה לימודית אחרת, שהפכה את הלמידה למשמעותית יותר. כל משתתפי הפרויקט ציינו את הצלחתו והביעו רצון להמשכיות התהליך.

תכנית רג"ב פועלת בכ-23 מכללות אקדמיות לחינוך, והיא מכוונת לגייס להוראה סטודנטים בעלי איכויות גבוהות ולהכשירם לקראת מצוינות בחינוך והוראה ובמנהיגות חינוכית. התכנית פועלת במכללות ערביות ויהודיות, ממלכתיות-דתיות וממלכתיות מכל קצות הארץ. תכנית המצוינים במכללת קיי מכוונת לטפח ולקדם את ההתפתחות האישית והמקצועית של הסטודנטים המצוינים במכללה, באמצעות תכנית לימודים ייחודית. מטרתה לעודד את הסטודנטים לחתור למיצוי הפוטנציאל האישי שלהם ופיתוחו תוך נכונות להשקיע בכך מאמצים. התכנית מזמנת שילוב של למידה עיונית ומעשית. בתכנית מתבצעים תהליכים של הבניית ידע ורפלקציה של הסטודנט כלפי עצמו וכלפי האחר. במהלך התכנית משתתפים הסטודנטים בסדנאות, סיורים, הרצאות ומפגשים עם בוגרי התכנית. במסגרת סדנאות ההעשרה מתאפשרות גישות חדשניות בחינוך, וחשיפה לדרכי למידה-הוראה מגוונות. אחד ממאפייני התכנית: להעצים את הסטודנטים ולטפח אצלם שאיפה למצוינות: עבורם וכמודל שיאמצו כמורים עבור תלמידיהם. מאפיין נוסף: שיתוף הסטודנטים בהוויית הלימודים וההכשרה כשותפים מלאים: בהחלטות, באחריות ובתוצאות.

* ד"ר ורד יפלח-וישקרמן היא ראש תכנית המצוינים במכללת קיי לחינוך