רכש ומכרזים

באתר זה ניתן לקבל מידע בנושא פרסום מכרזים, רשימות הספקים המסווגות של המכללה, פרסום תוצאות המכרזים, הודעה על פטור ממכרז והחלטות ועדת מכרזים.
 
ספקים המעוניינים להצטרף לרשימת הספקים של המכללה
מוזמנים לעשות כן באמצעות טופס ספקים מסווגים
 
kaye-college-campus 
 

Save

Save