News scroller Administration

דרוש/ה אנשי הזנת תוכן לאתר מתל

דרושים/ות אנשי הזנת תוכן לאתר מת"ל (מאגר פדגוגי לתכנון לימודים)

מנהל/ת ספרייה

למכללת קיי דרוש/ה מנהל/ת ספרייה

עובדי ניקיון

למכללת קיי דרושים/ות עובדי/ות ניקיון

השגחה בבחינות

דרושים/ות משגיחים/ות להשגחה בבחינות