טפסים

 
טופסהערות

בקשת מלגת דיקן

הוראות למילוי בקשה

סטודנט/ית המבקש/ת להגיש בקשה לקבלת מלגת דיקן, מתבקש/ת למלא את הטופס ולצרף אליו את האישורים המפורטים בעמוד הראשון של הטופס (עמוד ההסברים). בקשה שתוגש ללא האישורים המתאימים - לא תטופל!
בקשה לדחיית מילואים - ולת"ם בקשה לדחיית מילואים - לסטודנט / מרצה