חינוך בחברה מרובת תרבויות

 
 
kaye unesco mofet
     


הכנס הארצי הראשון:
חינוך בחברה מרובת תרבויות

*Education in a Multicultural Society

הכנס יתקיים ביום ג', כ"ג באדר ב' תשע"א, 29 במרץ 2011
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע
 
"לחנך לרב תרבותיות" - כתבה על הכנס באתר "מבט" 7/3/2011
 
  על אודות הכנס
הכנס יעסוק בתחומים השונים של רב-תרבותיות ובשאלות העולות מן העיסוק בנושא ובהקשריו לחינוך. מרבית החברות המודרניות מתאפיינות בהיותן מסגרות-על, המכילות קהילות תרבותיות שונות. בישראל יהיו אלה למשל, חילונים, דתיים וחרדים, מזרחים ואשכנזים, יהודים וערבים, ותיקים ועולים חדשים, מהגרי עבודה ועוד. בתוך כך מהווים מוסדות החינוך השונים מעין דגם מוקטן של  הוויה מרובת תרבויות זו. בציבור ובאקדמיה ניטש ויכוח נוקב לגבי אופי החיים במציאות זו – עד כמה יחד, עד כמה לחוד. שאלות עולות לגבי מושגים כמו: "ריבוי תרבויות", "כור ההיתוך", "דיאלוג בין תרבויות", המנסים להבחין בין סוגים שונים של יחסים בין תרבויות הקרובות זו לזו, כמו גם לגבי הזיקה שבין רב-תרבותיות ובין מושגים כמו: סובלנות ,פלורליזם ורלטיביזם.
הגישות הללו ואחרות עוסקות בשאלה מהו מקומן של התרבויות בתוך ההקשר החברתי הרחב יותר, ובהקשר זה, מה הם גבולות ההנכחה, אופייה והצורך בקיומה של ליבה חינוכית משותפת. רב-תרבותיות הוא מונח שיש בו בשורה ו"איום" בעת ובעונה אחת, שכן הוא נתפס כמושג פותח ומפרק מסגרות וסיפורי על של חברות ושל מערכות חינוך.
הכנס בנושא "חינוך בחברה מרובת תרבויות" מבקש לבחון גם שאלות הנוגעות לקשר שבין סיפורי-על ורב-תרבותיות, לדוגמה: מה טיבה של מערכת חינוך שהיא רב-תרבותית ומה הם מאפייניה; כיצד מיושמות תפיסות רב-תרבותיות בעשייה המגוונת המתרחשת במוסדות החינוך השונים ועוד.
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע, והמוקד ללימודי רב-תרבותיות הפועל בה, מזמינים אתכם להשתתף בכנס ולדון בנושאים חשובים אלה.
 
מטרות הכנס
 
1.    בנייה והפצה של גוף ידע המתמחה בתחומים של רב-תרבותיות בקהילות החינוכיות והמדעיות בישראל ובעולם.
 
2.    יצירת דיאלוג, קשרי גומלין ושותפויות בין חוקרים ובין מוסדות העוסקים בתחום של רב-תרבותיות על גווניו השונים.
 
 
חברי הועדה המדעית של הכנס         חברי הועדה המארגנת של הכנס
 
 
 
 
Education in a Multicultural Society
 
The conference on the topic of "Education in a Multicultural Society" aims to examine questions that touch upon the connection between overarching narratives and multiculturalism.
 
The conference will explore different areas of multiculturalism, along with the questions that arise from dealing with the subject in the context of education. Most modern societies are characterized by being superstructures that include different cultural communities. In Israel these will be Jews and Arabs, including all the various social groups they represent:  Oriental and Ashkenazi, secular and religious, ultra-Orthodox, native-born and new immigrants, Arabs from the north and Bedouins from the south, migrant workers, etc. In this context, different educational institutions constitute a kind of miniature model of this multiculturalism. Among the public at large as well as in the academia, a profound argument has unfolded regarding the character of life in this situation – to what extent we should live together, to what extent apart. Questions arise regarding the subtle differences between concepts such as "multiplicity of cultures" and "multiculturalism" as well as "melting pot" and "core curriculum".
 
Such and similar approaches give rise to a constant debate about the need for a shared educational center. All of these questions are nowadays at the center of public attention in general and in the educational sphere in particular. Multiculturalism is a term that connotes at the same time both promise and threat, for it is understood as an open concept that also dismantles frameworks and the overarching narratives of societies and educational systems.
 
Kaye Academic College of Education in Beer-Sheva, and the Center for Multicultural Studies that operates within it, invite you to participate in this conference and to discuss these important topics together with us.
 
Purposes of the Conference
 
1.         Constructing and disseminating a body of knowledge that specializes in areas of multiculturalism in educational and scientific communities in Israel and in the world.
2.         The creation of a dialogue, mutual connections and partnerships between researchers and institutions that work in the areas of multiculturalism in its various forms.