פינת ישיבה מחומרים ממוחזרים

on שישי, 24 יוני 2016.

מתוצרי הפרויקטים בקורס "קיימות וחינוך סביבתי"

פינת ישיבה שהוכנה בתהליך שימוש חוזר מצמיגים וממוקמת בפטיו ליד אולם הספורט הקטן במכללת קיי - מתוצרי הפרויקטים בקורס "קיימות וחינוך סביבתי" של ביה"ס היסודי במגזר הבדואי שנה ב' סמסטר ב' תשע"ו אותו מלמדות דיני דויטש ויעל שרעבי.

recycling2

recycling1