חנוכת בניין אמנות 2014

on שני, 11 אוגוסט 2014.

בחודש מאי 2014, התקיים טקס חנוכת בנין האמנות במכללת קיי

המרכז לאמנות ע"ש פיירס

הודות לתמיכה הנדיבה של "קרן פיירס" (בריטניה)