השאלה בין ספריתית

שינויים בנהלי הזמנות חומר ספרותי, דרך השאלה בין ספריתית: 
 
1.      החל- מ 01.09.2011  הנכם מתבקשים להעביר כל בקשה להשאלה בין ספרתית ( הן צילום והן הזמנת ספר ) , ע"י שליחת מייל ל גב'  זרביב מירי: zarbiv@kaye.ac.il
 
2.      חל שינוי בתעריפים (נא לשים לב אם ההזמנה היא ממכללות להוראה או ממקום אחר )
א . עבור הזמנות ממכללות להוראה ( ממאגד המכללות ) יגבה 15 ₪ על כל בקשה.
ב .עבור הזמנות מגורמים אחרים יגבה: 
ספר : 25 ₪
צילום, סריקה: 25  עד 50 עמודים.
כל עמוד נוסף 1.50 ש"ח.
·         יש לרשום את כל הפרטים הביבליוגרפיים של הזמנתכם במדויק.
·         תשובה על קבלת הבקשה תינתן במייל חוזר.