הערכות שנעשו בעבר

לפרטים על ההערכות ועל הדוחות ניתן לפנות ליחידה

 
 • הליך הקבלה במכללה, 2009
 • פרויקט "מורים מלווים מורים", משרד החינוך ומכללת קיי, 2008-2009
 • כלים להערכת ההוראה, 2008
 • שנה א' משולבת, 2008
 • "סדנת אמן"- ארגון חדש של סדנאות במסלול לאומנות, 2007
 • "נידע – ידע נייד": המחשב ככלי לסגירת פערים, 2007
 • הערכת הסטודנטים במכללה, 2006
 • שח"ף - תוכנית חדשנית להכשרת אקדמאים, 2002-2005
 • מחשיבה למעשה - תהליך פיתוח תוכנית שח"ף בשנה הראשונה, תשס"ב
 • הערכת התוכנית תשס"ב - תשס"ד
 • התפתחות תוכנית שח"ף, תשס"ב - תשס"ד
 • "חוכמת המעשה", תשס"ד
 • היבט ההתנסות, תשס"ה
 • "הוראת הדמוקרטיה", המחלקה להכשרת מורים, אוניברסיטת בן גוריון, 2005
 • פרוייקט "חממה", הסוכנות היהודית, 2005
 • פק"ט+ - קידום ילדים אתיופים בקריאה וכתיבה, הג'וינט ומכללת קיי, 2005:
 • שילוב סטודנטים להוראת הקריאה בפרויקט לקידום ילדים אתיופים
 • בחינת הדרכים להפיכת פרויקט פקט לשגרת חיים בבית הספר
 • הערכת הפוטנציאל להטמעת פרויקט תחיל"ה בשגרת העבודה בגני הילדים

מיח"ם (מרכז יוזמות חינוכיות מתוקשבות) - הטמעת התקשוב במכללה, 2001-2005:

 • פיתוח "הוראה מתוקשבת" במכללה להכשרת מורים, תשס"א
 • הכשרת סגל מורים להוראה מתוקשבת במכללה גל א', תשס"ב
 • הליווי המקצועי של מפתחי קורסים מתוקשבים בגל ב', תשס"ב
 • קהילה חוקרת כסביבה המאפשרת התפתחות מקצועית, תשס"ג
 • חלחול תרבות התקשוב במכללה, תשס"ג
 • סמוי וגלוי בהטמעת התקשוב בהוראה, תשס"ה
 • רג"ב - "תוכנית המצוינים", 1999-2005
 • בתי ספר עמיתים - גישה שיתופית לקשר מכללה שדה, מסלול יסודי 1997-2003:

 

 • מודל העמיתות, תשנ"ז - תשס"ג
 • מודל העמיתות כפי שהוא משתקף בתפיסות ובעשייה של בוגרות ביה"ס היסודי, תשס"ג
 • פרויקט שלושים היישובים, משרד החינוך ומכללת קיי, 1997-2000