הודעות רכש ומכרזים

תאריךנושאהודעה
25/6/2017
מכרז פומבי 2-2017

הבהרה מס' 1 למכרז 2/2017

11/6/2017 מכרז פומבי 1-2017

 

הבהרה מס' 1 למכרז 1/2017:
למען הסר ספק, המועד האחרון להגשת ההצעות הנו יום א' 25.6.2017
עד השעה 12:00, כפי שרשום בטבלת המועדים, בראש המכרז, בעמ' 5.

הבהרה מס' 2 למכרז 1/2017

נספח 1.3.2 (קובץ word) למכרז 1/2017

 

5/1/2017
מכרז פומבי 3-2016

מענה לשאלות הבהרה למכרז 3-2016

1/5/2016
מכרז פומבי 1-2016

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 1-2016

16/7/2015
מכרז פומבי 3-2015

הבהרה מס' 1 למכרז 3-2015

הבהרה מספר 1 - תיקון - מכרז 3-2015

9/7/2015
מכרז פומבי 2-2015

הבהרה מס' 5 למכרז 2-2015

7/7/2015
מכרז פומבי 2-2015

הבהרה מס' 4 למכרז 2-2015

נא להחליף את הנספחים הבאים:
נספח א' עמ' 11-15, ונספח ז' עמ' 22-23
במקום הדפים המופיעים בחוזה הקודם (כמצויין בהבהרה מס' 4 )

6/7/2015
מכרז פומבי 2-2015

הבהרה מס' 3 למכרז 2-2015
לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות

1/7/2015
מכרז פומבי 2-2015

הבהרה מס' 2 למכרז 2-2015
לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות

28/6/2015 מכרז פומבי 2-2015

הבהרה מס' 1 למכרז 2-2015
לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות 

15/6/2015
מכרז פומבי 1-2015

הודעה למכרז אבטחה 1-2015

20/5/2015

מכרז פומבי 1-2015

הבהרות מס' 2 ו-3 למכרז אבטחה 1-2015

13/5/2015

מכרז פומבי 1-2015

הבהרה מס' 1 למכרז אבטחה 1-2015

1/9/2014

 

מכרז סגור 1-2014

 

ההבהרה מס' 6 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

ההבהרה מס' 7 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

 

27/8/2014

מכרז סגור 1-2014

ההבהרה מס' 5 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

25/8/2014

מכרז סגור 1-2014

ההבהרה מס' 3 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

ההבהרה מס' 4 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

24/8/2014

 

מכרז סגור 1-2014

 

ההבהרה מס' 2 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

20/8/2014

מכרז סגור 1-2014

הבהרה מס' 1 למכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים 1-2014

11/2/2014

מכרז פומבי 1-2014

לביצוע היסעים עבור
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הודעה מס' 1 למכרז היסעים 1-2014

9/2/2014

מכרז פומבי 1-2014

לביצוע היסעים עבור
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 2 למכרז היסעים 1-2014

6/2/2014

מכרז פומבי 1-2014

לביצוע היסעים עבור
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1 למכרז היסעים 1-2014

24/10/2013

מכרז פומבי מס' 1-2013

להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הבהרה מס' 1 למכרז הפעלת קפיטריה 1-2013

31/10/2012

מכרז פומבי מספר 3-2012

לאספקת סולר תחבורה ונפט
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

 

הבהרה מס' 1 למכרז לאספקת סולר תחבורה ונפט

18/10/2012

מכרז פומבי מספר 3-2012

לאספקת סולר תחבורה ונפט
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

סיור ספקים ייערך ביום ד' 24.10.12 בשעה 11.00.

התכנסות בחדר ישיבות במבנה הראשי, ליד מעבדת מחשבים 135

השתתפות חובה

2/4/2012

מכרז פומבי 1/2012 למתן שרותי אבטחה
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע


שאלות הבהרה
למכרז למתן שרותי אבטחה 1/2012


2/4/2012 מכרז פומבי 1/2012 למתן שרותי אבטחה
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 3
למ
כרז למתן שרותי אבטחה 1/2012

28/3/2012 מכרז פומבי 1/2012 למתן שרותי אבטחה
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 2
למכרז למתן שרותי אבטחה 1/2012


26/3/2012 מכרז פומבי 1/2012 למתן שרותי אבטחה
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הבהרה מס' 1
למכרז למתן שרותי אבטחה 1/2012


23/2/2012 מכרז פומבי 1/2012 למתן שרותי אבטחה
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

סיור קבלנים ייערך ביום א', 18.3.2012
בשעה 10.00 בבוקר.
התכנסות ברחבת כניסה למבנה הראשי במכללה
(השתתפות חובה).


27/12/2011 קול קורא למתן ייעוץ לשיפוץ חזית בנין ראשי
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, בבאר-שבע

סיור קבלנים יתקיים ביום ד' 4.1.12,
בשעה 10:00 בבוקר.
המפגש יתקיים ברחבת הבניין הראשי.

25/12/2011 מכרז למתן שרותי דפוס וגרפיקה 1/2011


הבהרה מס' 1
למכרז למתן שרותי דפוס וגרפיקה 1/2011

8/9/2011 מכרז להפעלת קפיטריה חלבית ובשרית 3/2011
הבהרה מס' 2
למכרז להפעלת קפיטריה 3/2011


5/9/2011 מכרז להפעלת קפיטריה חלבית ובשרית 3/2011
הבהרה מס' 1
למכרז להפעלת קפיטריה 3/2011

16/6/2011 מכרז להפעלת חנות מכר 2/2011
הבהרה מס' 2
למכרז הפעלת חנות מכר 2/2011

14/6/2011 מכרז להפעלת חנות מכר 2/2011
הבהרה מס' 1
הבהרה מס' 2 למכרז ולחוזה 3/2010

3/2/2011 מכרז היסעים 1/2011
הבהרה מס' 3 למכרז ולחוזה 3/2010
הבהרה מס' 4 למכרז ולחוזה 3/2010

26/1/2011 מכרז היסעים 1/2011
הבהרה מס' 1 למכרז ולחוזה 3/2010
למכרז היסעים 1/2011

25/1/2011 מכרז היסעים 1/2011
הבהרה מס' 2
למכרז היסעים 1/2011

24/1/2011 מכרז היסעים 1/2011
21/10/2010 מכרז וחוזה 3/2010
להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות
 
12/10/2010 מכרז וחוזה 3/2010
להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות