הודעות מינהל הסטודנטים

 

תאריך ההודעה

מיועד ל-

נושא

הודעה

20/12/2017 לסטודנטים סדירים שנה ג'
שחף והסבת אקדמאים שנה ראשונה

שאלון עובד הוראה

ניתן להוריד את הטופס במכלול 3

הנחיות למילוי השאלון:

  1. הנכם מתבקשים למלא ולעדכן פרטים אישיים.
    חשוב מאוד לסמן ב"העדפות לגבי עבודה והוראה" סעיפים א' ו-ב'.

  2. נא לחתום בטופס על "הסכמה למסירת מידע כללי/ביטחוני".

את השאלונים יש להחזיר למינהל סטודנטים לא יאוחר מתאריך 10/01/2018
סטודנט שלא ימלא את השאלון - לא ישובץ לעבודה ע"י משרד החינוך

 

1/11/2017  סטודנטים סדירים והסבת אקדמאים בלבד

 המערך המסייע לסטודנטים
הלוואות מותנות מועדפות משרד החינוך
שנה"ל תשע"ח

 סטודנטים מן המניין שעברו ייעוץ

ובידיהם מערכת שעות *

ניתן להוריד טופס בקשת הלוואה ממכלול 3 

את טפסי הבקשה יש להגיש ליחידת מינהל סטודנטים במכללה חדר 121

עד לתאריך 20/11/2017

*נא להתעדכן בתנאי הזכאות בבקשת ההלוואה במערך המסייע.

סטודנטים שלא עומדים בדרישות, בקשתם לא תטופל.