הודעות ואירועים

תאריך ההודעה נושא הודעה
10/9/2017

סיום קורס "מורה יוזם" לדרגות 7-9
במסגרת בית הספר להתפתחות מקצועית במכללת קיי
ובהנחיית אילן נגר

 לסרטון - לחצו כאן