הודעות הדיקן

 
תאריך ההודעהמיועד ל -נושאהודעה
27/6/2017 כלל הסטודנטים
מלגות משרד החינוך

ניתנת בזאת הזדמנות נוספת ואחרונה לבקשת סיסמא עד ליום 29/6/17.
לאחר קבלת הסיסמא יש להכנס למערכת ולהגיש את הבקשה עם כל הצרופות הנדרשות.

http://edu.gov.il/special/students/Scholarships/Pages/loan.aspx

אנא, קראו היטב את הקריטריונים לזכאות המלגה - לקריטריונים לחצו כאן

13/11/2016 כלל הסטודנטים
סדנאות לסיוע לסטודנטים

דיקנט הסטודנטים מציע תכנית סמסטריאלית
לסדנאות העשויות לסייע לסטודנטים בתהליך הלמידה, ללא עלות כספית.
בנוסף מוצעת סדנת "הורות" בשיתוף עם המרכז להורות ולמשפחה.
לפרטים - לחצו כאן

23/10/2014 כלל הסטודנטים
אנגלית לצרכים אקדמים

היחידה ל"אנגלית לצרכים אקדמים" מעמידה לרשות הסטודנטים
מערך חונכות
וסיוע לתלמידים בעלי לקויות למידה, ותלמידים אשר מעוניינים באיבחון.

לפרטים - אתר היחידה ל"אנגלית לצרכים אקדמיים"

13/7/2014 כלל הסטודנטים
התמודדות עם מצבי לחץ וחירום

כיצד נעזור לעצמנו ולאחרים להתמודד עם מצב לחץ?

  1. עזרה למטפלים: עזרה עצמית לאלה שעוזרים לאחרים -
    לפתיחת הקובץ לחצו כאן
  2. התמודדות עם אירועים קשים: מה עובר עלינו ואיך עלינו להתמודד? -
    לפתיחת הקובץ לחצו כאן
  3. המלצות להורים ולמטפלים בילדים במצבי חירום -
    לפתיחת הקובץ לחצו כאן

 

  כלל הסטודנטים
פניות סטודנטים

רשימת בעלי תפקידים ומסגרות - לפניות סטודנטים

לרשימה - לחצו כאן

 

  סטודנים החייבים בשירות מילואים בצה"ל ועדה לשירות מילואים - ולת"ם כל סטודנט החייב בשרות מילואים בצה"ל חייב לשלוח בתחילת כל שנת לימודים אישור על היותו סטודנט במכללה.
על פי תקנון הצבא סטודנטים ישרתו 21 ימים בשנה אקדמית. הסטודנטים הנקראים לשרות מילואים בתקופת בחינות במהלך שנה"ל או בתקופת בחינות הסיום, ומעוניין בדחייה או בקיצור השרות יפנו למשרד דיקן הסטודנטים וימלאו טופס ולת"מ.
הפניה ללשכת הדיקן תהיה תוך שבוע מיום קבלת הצו.
יש להגיש את הטופס לפחות 45 יום לפני מועד ההתייצבות.
הודעה על החלטת ולת"מ תפורסם על לוח המודעות של משרד הדיקן.
  סטודנטים עולים עולים ושפות מדור לומדים במשרד לקליטת העליה מסייע לעולים חדשים במימון שכה"ל. סטודנט עולה יפנה למשרד הקליטה - פרטים ניתן לקבל במשרד הדיקן.
סטודנטים עולים, זכאים לקבל שיעורי עזר מחונכים ע"פ בחירתם והמלצת מורה הקורס בו הוא מתקשה.
הסיוע הוא מטעם משרד הקליטה והעלייה. יש להגיש בקשה לקבלת שיעורי עזר למשרד הדיקן.
 
-