דבר הדיקן

הדיקנט מהווה חוליה מקשרת בין הסטודנטים ונציגיהם לבין מוסדות המכללה - האקדמיים והמנהליים.
מטרתו לחזק את הקשר בין הסטודנטים לבין המכללה, להשפיע על איכות חייהם בה ולפעול לרווחתם, כיחידים וכציבור.
הדיקנט על יחידותיו מסייע לסטודנטים למצוא את האיזון בין דרישות המערכת לבין צורכיהם הייחודיים. הוא פועל יחד עם מוסדות המכללה לספק לסטודנטים שירותים בתחום הלימודים, בתחום האישי-חברתי ובתחום הכלכלי.

Orit

ד"ר אורית פוקס

 
איגרת "קשר" מן הדיקן אל הסטודנים
 
  השירותים המוענקים לסטודנטים במכללה 
  תמיכה אקדמית: 
·         המרכז מסייע לסטודנטים עם צרכים לימודיים מיוחדים.
·       המרכז מאפשר לסטודנטים המתקשים בתהליכי למידה להשתלב בהצלחה בלימודים האקדמיים במכללה.
·         המרכז מלווה את הסטודנטים לאורך שנות לימודיו במכללה.
אכסניית לשון
·         אכסניית הלשון מסייעת לסטודנטים בתחומים השונים בלשון: קריאה, הבעה בכתב והבעה בעל-פה.
על"ם
·         במסגרת על"ם חונכים סטודנטים בעלי הישגים טובים בלימודים סטודנטים הזקוקים לסיוע לימודי.
 
  תמיכה אישית: 
ייעוץ פסיכולוגי ניתן לסטודנטים על ידי איש מקצוע מוסמך, הייעוץ ניתן בסודיות מוחלטת וללא תשלום.
 
  תמיכה כלכלית: 
משרד הדיקן מפעיל את המערך המסייע לסטודנטים במכללה.
הוא מקשר בינם לבין מקורות המימון. מענקים ומלגות ניתן לקבל ממשרד החינוך, ממשרד הדיקן, מפרויקט פר"ח ומקרנות פרטיות. גובה המלגות והקריטריונים לקבלתן מתעדכן מעת לעת.
 
  טיפול בענייני הסטודנטים: 
הדיקן חבר בוועדות שונות במכללה: ועדת הוראה, ועדת ערעורים, ועדת חריגים וועדת שכ"ל ומייצג בהן את ענייני הסטודנטים.
הדיקן עומד בראש ועדות המשמעת.
מועדים מיוחדים – בהתאם לתקנון ערעור על ציונים, הכרה בקורסים עקב היעדרות.
הפסקת לימודים על ידי הסטודנטים – משרד הדיקן מכוון את הסטודנטים בתהליך הפסקת לימודיהם.
עולים חדשים ואוכלוסיות ייחודיות – משרד הדיקן מלווה את הסטודנטים העולים ומסייע להם להיקלט בהצלחה בלימודים במכללה.
סטודנטים המשרתים במילואים - משרד הדיקן מסייע לסטודנטים לפנות לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) ולהשתלב בתום שירותם בלימודים.
 
  מעורבות חברתית: 
דיקן הסטודנטים בשיתוף עם מוסדות המכללה ועם אגודת הסטודנטים מפעיל את היחידה למעורבות חברתית.
היחידה יוזמת ומקיימת מעורבות ענפה בקהילה יחד עם עמותות וארגונים הפועלים למען שינוי חברתי.
 
  פעילויות חברתיות ותרבותיות: 
דיקן הסטודנטים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים ועם מוסדות המכללה פועל להעשרת חיי החברה והתרבות של הסטודנטים, של הסגל האקדמי ושל הסגל המנהלי במכללה. הוא שותף בפיתוח אירועי תרבות ומסגרות לימוד והידברות בין סטודנטים מתכניות שונות וממגזרים שונים ובארגונם.
 
  הצטיינות בלימודים: 
אחת לשנה מעניק דיקן הסטודנטים תעודות הצטיינות לסטודנטים שהישגיהם בתחום הלימודי או בתחום הפדגוגי/התנסותי הם הגבוהים ביותר במכללה. מלגת נשיא מוענקת מידי שנה לסטודנט שהישגיו בלימודים הם מן הגבוהים ביותר במכללה.
דיקן סטודנטים מעניק בכל שנה גם תעודת הצטיינות חברתית לסטודנטים שפועלים בקהילה ובמכללה. 

  הצטיינות בתחום החברתי: 
·         אחת לשנה מעניק דיקן הסטודנטים תעודת הצטיינות על פעילות ייחודית ותרומה לחברה
 
  שאלות, פניות ותלונות: 
משרד הדיקן מטפל בפניות ובקבילות של סטודנטים מול תכניות לימודים, מרצים, יחידות מנהליות ויחידות אקדמיות במכללה בנושאים שונים כגון: סיוע כלכלי, בעיות אקדמיות, הטרדה מינית ועוד.
 

 -