דבר המערכת גיליון 9 יוני 2018

Lexikay logo
 line1

דבר המערכת לקסי-קיי 9, אביב תשע"ט

רילקה, במכתביו אל משורר צעיר,(1) מציע: "נסה לומר את מה שאתה רואה וחווה ואוהב ושומט, כאילו היית הראשון בבני האדם [...] התרחק מהצורות הרגילות והשגורות יתר על המידה" (רילקה, 2004, עמ' 20–21).

שבעה ערכים חדשים מצטרפים לאוסף ההולך וגדל של המונחים בלקסי קיי. כל אחד מהם מציג ערך דיאלקטי ודיון מתומצת ברעיון הצומח מתוך הבנות חדשות כדי להביא לדיון מושכל מונחים שטרם נוסחו עד תום ולבחון אותם בהגדרה רחבה, החורגת מהמוכר. הערכים המובאים בגיליון התשיעי מגוונים מאוד, וכל אחד מהם יוצא משדה, מתאוריה ומדרך מחקר אחרת.

"מהו עוני", שואל אלדד שידלובסקי; מהו אותו מובן שאדם מעניק למילה או לתוכן כלשהו, חוקרת אדווה מרגלית. כהד לשאלה זו כותב אמנון גלסנר על "הזרת המוכר". נורית בסמן מתארת את המונח "חינוך לשלום", ושולמית אוריין ממקדת את הדיון ב"שיח הדלברטיבי" הדמוקרטי והשוויוני. האם ייתכן שיח כזה בחברה המצפה מהפרט להביע רגשות קבועים בתוך ההקשר החברתי-מקצועי ולא רגשות אותנטיים? שאלה זאת מוצגת דרך הבהרת הערך "עבודת רגשות" שמציגות סמדר בן-אשר ויערית בוקק-כהן. לבסוף, אסתר אפללו מציגה את המונח "לוח אינטראקטיבי" ותוהה מה תרומתו ככלי בפדגוגיה היישומית להוראה מיטבית.

כדי להביא את הערכים המתפרסמים בלקסי קיי לרמה אקדמית גבוהה, כמחדשים ופורצי דרך אך גם ממוקדים, בהירים ונגישים לקוראים המומחים וגם לסטודנטים מחפשי הידע, המערכת מעבירה כל ערך הליך מובנה של סקירה כפולה. הקוראים המומחים התאמצו לתת למחברי הערכים משוב שיאפשר לערכים שכתבו לעמוד ברמה גבוהה של כתב עת אקדמי שפיט. בגיליון מספר 9 השתתפו בסקירה 16 עמיתים סוקרים (כמה מהם סקרו יותר ממונח אחד). על כך יבואו תודה: ד"ר מרב אסף, פרופ' ארנון אדלשטיין, פרופ' שלמה בק, ד"ר נורית דביר, ד"ר אסתר ורדי, ד"ר אביבה כהן, ד"ר אתי כוכבי, הדס לוי , ד"ר עופר מוכתר, מועין פחראלדין, ד"ר דיתה פישל, סימה צ'רניק, ד"ר אריק שגב, ישראל שורק, ד"ר מרים שילדקרואט, ד"ר סמדר תובל.

גיליון מס' 10, המיועד לצאת בחורף תשע"ט, פתוח לכותבים מחדשים ולרעיונות ומחקרים להעשרת עולם הידע הגדל שלקסיי קיי נותן לו במה לצמוח בה.
תודה לחברי המערכת הפעילה: ד"ר דיתה פישל, ד"ר רמה קלויר, וד"ר מירב אסף, העוזרים ליצור כל גיליון מחדש ולחברי המערכת הרחבה המסייעים בחשיבה מרחיקת מעוף. תודה לד"ר מיכל סטריער, המעצבת ובונה את כתב העת, לאדוה כהן זמיר על עבודת העריכה וההגהה המוקפדת, ותודה מיוחדת לפרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה, שהוצאתו לאור של כל גיליון מתברכת במעורבותה בחשיבה ובעשייה בכל שלבי היצירה.

ד"ר סמדר בן-אשר, עורכת ראשית
1. רילקה, ר"מ (2004). מכתבים אל משורר צעיר. ירושלים: כרמל.

Save

Save

Save

Save