גיליון 9 יוני 2018

Lexikay logo
 

      pdf iconלהורדת הגיליון המלא        דבר המערכת           קול קורא                                          לקטלוג המושגים המלא>>

line1
he הזרת המוכר
הזרת המוכר: גישה ללמידה מרחיבת משמעות

אמנון גלסנר

הזרת המוכר היא גישה באומנות שניתן לאמץ כפרקטיקה פדגוגית המרחיבה ומעמיקה את משמעות הנלמד, להעשיר את התודעה או לשנותה ולהגדיל את יכולת החשיבה היצירתית בלמידה.

למאמר המלא>>

 
heit חינוך
חינוך דליברטיבי

שלומית אורין

על מנת להכשיר תלמידים להיות אזרחים מעורבים ותורמים בחברה דמוקרטית, יש חשיבות לתרגלם במיומנות של דליברציה. שיח שוויוני מהווה בסיס לחינוך לחברה שבה לכל אדם באשר הוא, לדעותיו, להשקפותיו ולמעשיו, יש ערך.למאמר המלא>>

 
heit חינוך
חינוך לשלום

נורית בסמן מור

חינוך לשלום הוא פרקטיקה חינוכית. נכללים בה מגוון תכניות ודרכי פעולה שמטרתן לספק ללומדים מיומנויות וערכים שעשויים לתרום ליצירת ציוויליזציה הפועלת להבטחת כל זכויות האדם לכל בני האדם. החינוך לשלום אינו זוכה בישראל לגיבוי ממשלתי, והוא נוכח אך מעט בפרקטיקה של רוב המורים. הנכחת החינוך לשלום בפרקטיקה המעשית חיונית להבטחת הביטחון והיציבות של המדינה.

למאמר המלא>>

line1   line1   line1
lamed לוח אינטראקטיבי
הלוח האינטראקטיבי ואינטראקציה
אסתר אפללו

לוח אינטראקטיבי הוא לוח אלקטרוני המחליף את הלוח הרגיל בכיתה ומאפשר לבצע מגוון מניפולציות על חומרי לימוד. במאמר נבחנת השאלה אם בכוחו של לוח אינטראקטיבי לתרום לאינטראקציה בכיתה, כמשתמע משמו.

למאמר המלא>>

 
mem ממדי מובן
ממדי המובן בשירות החשיבה היצירתית של מורים ושל תלמידים

אדוה מרגליות

מובן, הוא ההסבר שאדם מעניק למילה או לתוכן כלשהו. הסבר זה מצמצם את הפער שבין המילה לבין המשמעות שלה, ומאפשר לקיים תקשורת המבוססת על הבנה משותפת של המשמעות. ממדי המובן, מספקים מענה לשאלה "על מה מדברים" והם חלק מתורת המובן. להלן תיאור מקוצר של התורה, תיאור ממדי המובן והחלוקה שלהם לארבע קבוצות תוכן ושימושים אפשריים שלהם בהוראה ובלמידה.

למאמר המלא>>

 
ain עוני
עוני נרטיבי ועוני כלכלי

אלדד שידלובסקי

המאמר בוחן את ההבדל בין תחושות עוני סובייקטיביות לבין הגדרות עוני כלכליות, מגדיר את מושג העוני החדש ודן בסיבות לעוני, במדיניות הכלכלית הרצויה ובאתגרים החינוכיים הנובעים מהצורך להפחית את העוני.

למאמר המלא>>

line1   line1   line1
reish רגשות
עבודה רגשית

סמדר בן אשר, יערית בוקק-כהן

מורים נדרשים לבצע בעבודתם עבודה רגשית – לפעול ברוח הארגון גם כשאין הדבר תואם רגשות אותנטיים שלהם ולדכא רגשות עמוקים שלהם. עבודת רגשות מתמשכת קשורה בתשישות, בשחיקה וברצון לפרוש מהעבודה. חשיפת התופעה וקיום דיאלוג עליה יכולים לסייע למורים להתמודד עם הקושי שבעבודה רגשית המתמשכת.

למאמר המלא>>
       
line1        
         
 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save