דבר המערכת גיליון 8 דצמבר 2017

Lexikay logo
 line1

דבר המערכת לקסי-קיי 8, סתיו תשע"ח

 

הגיליון השמיני של כתב העת לקסיי קיי מסמן את ביסוסו של כתב העת ואת מיצובו במרחב הידע המתחדש, הזמין למתכשרים להוראה, לסטודנטים ולמרצים בתחום החינוך וכן לקוראים סקרנים המחפשים מפגש עם תחומי מחקר חדשים ועם פדגוגיות חדשניות. בכתב העת מתפרסמים ערכים שכתבו חוקרים מנוסים, שהגותם רחבה, בצד ערכים שכתבו חוקרים צעירים, המפתחים תחומי עניין חדשניים וייחודיים. מערכת כתב העת מקפידה שיוצגו בו רק ערכים שיש להם זיקה ישירה לתחום החינוך ולהוראה.

שבעה ערכים רואים אור בגיליון החדש: פתיחת הדיון בערכים של אתיקה רפואית לפני תלמידים הלומדים במסגרות של מצוינות אקדמית מציב לפניהם אתגר חינוכי במורכבות האנושית ובמורכבות המוסר בתוך שהם נדרשים למצוא דרכים מתאימות להתמודדות ולפעולה. בערך השני, המקראות המיועדות לילדים נבחנות מנקודת מבט היסטורית. ערך שלישי בוחן את האפשרות ללמוד דרך טרנסמדיה (transmedia) - עיסוק בסיפור בכמה ערוצי תקשורת באמצעות טכניקות סיפוריות, חזותיות ומשחקיות. תכנון-העל של הלמידה נידון בערך הרביעי דרך הפוטנציאל הקוריקולרי של תכניות הלמידה והערך החמישי הוא תפיסת מערך הלמידה כאוניברסלי. ערך שישי מציע ראייה מערכתית נרחבת על תפקידם של בתי הספר בקידום חינוך לבריאות. בכל העושר של הרוח והחומר, לא נפקד מקומו של האדם. הערך השביעי והאחרון שם זרקור על ההסדרה המגדרית המתקיימת בחברה הערבית ועל מקומן הייחודי של נשים שהצליחו לפרוץ דרך ולנהל בתי ספר ומערכות חינוך.

את המאמרים סקרו פרופ' לאה קוזמינסקי, ד"ר יערית כהן-בוקק, ד"ר רמה קלויר, ד"ר יהודית זמיר, ד"ר שושנה שטיינברג, ד"ר דיתה פישל, ד"ר מירב אסף, ד"ר סמדר תובל וד"ר חאלד אלסייד. מר ישראל שורק, וגב' סימה צ'רניק. לסוקרים תרומה רבה לגיליון - הם סייעו לכותבים להבהיר את המידע העשיר המוצג בכל אחד מהערכים הלקסיקליים ולחדד אותו.

תודה מיוחדת לאדוה כהן זמיר, עורכת הלשון של כתב העת, ולד"ר מיכל סטריער, שעיצבה את הגיליון המקוון וצירפה אותו לשבעת הגיליונות הקודמים וכך ליצירת כתב העת השלם.

ד"ר סמדר בן אשר, עורכת ראשית 

Save

Save

Save

Save