גיליון 8 דצמבר 2017

Lexikay logo
 

      pdf iconלהורדת הגיליון המלא        דבר המערכת           קול קורא                                          לקטלוג המושגים המלא>>

line1
alef אוריינות
אוריינות עברית: מקראות לילדים ונוער ללימוד עברית בעת החדשה המוקדמת

ורד טוהר

מראשית תקופת הדפוס ועוד לפני כן חוברו ספרים שעל עמוד השער שלהם נכתב במפורש שהם מיועדים לילדים ולנוער. הספרים הללו הם גרסאות ראשוניות לספרי הלימוד המודרניים של העת החדשה.

למאמר המלא>>

 
alef אתיקה
אתיקה רפואית - הזדמנות חינוכית

גילה יעקב

אתיקה מקצועית היא "תפיסה סדורה של האידאל המעשי של ההתנהגות, במסגרת מקצועית. אתיקה רפואית עוסקת בשאלה כיצד ראוי שינהג רופא במקום בו עולות דילמות ערכיות. יחידת לימוד חינוכית מאפשרת ליבון ודיון של דילמות מוסריות המלוות עשייה של רופאים בעידן של טכנולוגיה מואצת, מפגשי השראה עם רופאים, ובוחנת את יישומם תוך פיתוח תשתית לפדגוגיה המטפחת יחס של שוויון, כבוד והוגנות לחלש ולחסר הישע.

למאמר המלא>>

 
beit בית ספר
בתי ספר מקדמי בריאות

מיכאלה מילוא

בית ספר מקדם בריאות מממש חזון חינוכי, חברתי ובריאותי המשלב תפיסה של הקניית אורחות חיי בריאות כחלק מתכנית הלימודים והתפיסה החינוכית של בית הספר. בתפיסה זו מתקיים גם שילוב הורי בית הספר והמשפחות על מנת להטמיע אורחות חיי בריאות בקהילת בית הספר כולה.

למאמר המלא>>

line1   line1   line1
he הסדרה מגדרית
הסדרה מגדרית של נשים ערביות

תמר שפירא וח'אלד עראר

הַסְדָּרָה מגדרית היא שליטה בנשים באמצעות הגדרת תפקידיהן ושליטה על המרחב שבו יפעלו. ההסדרה המגדרית באה לידי ביטוי דרך התרבות ובתוך התרבות וניתן לזהות בה את המודרני מול המסורתי. במאמר מוצגים המונח "הסדרה מגדרית" והמשמעות המיוחסת לו בחברה הערבית בישראל וכן האופנים שבנות ונשים נחסמות במרחב הציבורי אך גם מצליחות להשתלב בתפקידי מנהיגות בחינוך הערבי.

למאמר המלא>>

 
tet טרנסמדיה
טרנסמדיה וחינוך

ערגה הלר

שילוב טרנסמדיה בחינוך הוא תופעה שהחלה בפיתוח 'רחוב סומסום' וקיים עד עצם היום הזה במערכות שונות, שברובן המכריע הן מערכות מסחריות. מערכת החינוך יכולה לצאת נשכרת משימוש מושכל בטרנסמדיה לצורך פיתוח מיומנויות דיגיטליות ואורייניות, התנהגות משחקית, גישה שיוויונית וטיפוח חשיבה יצירתית וביקורתיות.

למאמר המלא>>

 
lamed למידה
מערך למידה אוניברסלי

דיתה פישל

מערך למידה אוניברסלי מבטא תפיסה חברתית בעלת אופי הומניסטי מכיל, לפיה אדם יכול להשתייך לקהילה וללמוד בה בתנאים מנגישים, תוך קבלת אפשרויות גמישות לביטוי עצמי.

למאמר המלא>>

line1   line1   line1
taf תכנית לימודים
פוטנציאל קוריקולרי

מרים בן פרץ

הקשר בין תכנית הלמידה ומטרות המתכננים אינו בהכרח קשר ישיר משום שפעילות הוראה יכולה להוליך למגוון תוצאות. לפיכך יש לראות בתוכניות הלמידה פוטנציאל קוריקולרי שיבחן בהתאמה למאפייני התלמידים ונסיבות הלימוד.

למאמר המלא>>

       
line1        
         
 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save