מורים מאמנים

את הטפסים עבור מורים מאמנים לשנת הלימודים תשע"ז

יש להגיש לגב' נילי לביא -  לחדר 115 בבניין הראשי.

טלפון: 08-6402703

 

טפסים ומידע

 

 

 
 
 

 

/images/files/Academic_Staff/Teachers_trainers/2012-2013/form101.pdf