אשכולות

 אשכולות - עלון לשוני - قطوف - نشرة لغوية

העלון עוסק בענייני לשון ערבית וייצא לאור כל חודש בגרסה אלקטרונית באתר של המרכז במכללת קיי.

עורך העלון: דר' מוסא אבו שארב

 תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג