שולי אלון

מזכירת ראש ביה"ס להכשרה

צרו קשר:

טלפון: 08-6402711

פקס: 08-6402836

דוא"ל: shulli@kaye.ac.il

חדר: 105 בניין ראשי