קטי עמרם

ראש מדור גזברות

צרו קשר:

טלפון: 08-6402716

פקס:  08-6402770

דוא"ל: katy@kaye.ac.il

חדר:  142 בניין ראשי