פאני סיגל

גזברית

צרו קשר:

טלפון: 08-6402762

פקס:  08-6402770

דוא"ל: fanyasigal@kaye.ac.il

חדר:  142 בניין ראשי