מירי זרביב

ספרנית

צרו קשר:

טלפון: 08-6402738
        08-6402756

דוא"ל: zarbiv@kaye.co.il

חדר:  ספרייה, בניין ראשי